CV

dr. Uroš Ocepek [1987]

Formalna izobraževanja

2006 – gimnazijski maturant: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

2010 – profesor matematike in računalništva: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Diplomsko delo: Izobraževalne računalniške igre

2015 – doktor znanosti iz računalništva in informatike: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko. Doktorska disertacija: Model adaptivnega sistema za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju

Aktualna zaposlitev

od septembra 2013 – Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje – učitelj strokovnih modulov na programu Tehnik računalništva.

Aktualni projekti

od 2014 – PRST-patterns: vodja in razvijalec,  Inovacijski projekt. [Zavod Republike Slovenije za šolstvo]

od 2014 – član skupine za sestavo pol 2. izpitnega predmeta na poklicni maturi – računalništvo [Center za poklicno izobraževanje ]

od 2015 – konferenca TRiii: član programskega odbora in eden izmed idejnih vodij/snovalcev konference TRiii konferenca o inovativnosti v tehniškem izobraževanju [STPŠ Trbovlje]

od 2016 – ComLab: mentor in eden izmed idejnih vodij dijaške razvojne računalniške skupine [STPŠ Trbovlje]

od 2017 – ComLab TV: mentor in idejni vodja skupine za produkcijo video vsebin na YouTube kanal ComLab TV:  [STPŠ Trbovlje]

karierni Dosežki in uspehi

2015 –  srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo tRSiCa (prejel skupaj z dijakom Amonom Stopinškom).

2015 – Priznanje šole za šol. leto 2014-2015: priznanje šole za odlično delo in doprinos k ugledu šole.

2016 –  bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo Konferenca TRiii  –  konferenca o inovativnosti v tehniškem izobraževanju (prejel skupaj z ravnateljico Marjetko Bizjak).

2017 – zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo Osebnostni vzorci PRST.

MENTORSTVO

20141. mesto v kategoriji študentskih in dijaških izobraževalnih videoposnetkov za dijaški film Horizont V  v okviru 9. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2015 – 2. mesto in zlato priznanje (Aleš Ravnikar) tekmovanje Bober.

2015 – 3. mesto in zlato priznanje (Aleš Ravnikar) v programiranju  v okviru 10. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2015 – 5. mesto in srebrno priznanje (Amon Stopinšek) v programiranju  v okviru 10. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2016 – 1. mesto in zlato priznanje (Tomaž Martinčič) v programiranju  v okviru 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2017 1. mesto in zlato priznanje (Jernej Leskovšek) v programiranju  v okviru 12. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2017 – 5. mesto in srebrno priznanje (Miha Krajnc) v programiranju  v okviru 12. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2018 srebrno priznanje raziskovalna naloga: Spolnost, skrita pod posteljo(Aljana Smajlović, Žan Juvan, Timotej Robavs) – somentorstvo s Stano Kovač Hace in Suzano Mikelj

izdane knjige/učbeniki

  • Ocepek, U. (2018): 128 rešenih programerskih nalog.Vaje z rešitvami v jezikih C++ , C# , Java in Python ter z diagrami poteka.  Zalobža Pipinova knjiga, Dobrava.

recenzentsko DELO

  • Recenzija predloga za učbenik: Vovk, J. (2016): Programiranje naprav. Zalobža Hart, Ljubljana.
  • Recenzija predloga za učbenik: Hvasti, A. (2017): Upravljanje s programirljivimi napravami, Pipinova knjiga, Dobrava
  • Recenzija predloga za učbenik: Šet, A. (2017): Vzdrževanje informacijske strojne opreme, Pipinova knjiga, Dobrava
  • Recenzija predloga za učbenik: Krebelj, P. in Perič Vučko, M. (2017): Računalniška omrežja, Pipinova knjiga, Dobrava
  • Recenzija predloga za učbenik: Krebelj, P. (2018): Vzdrževanje informacijske programske opreme, Pipinova knjiga, Dobrava

STROKOVNE/ZNANSTVENE OBJAVE

Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2011). Prilagodljivo učno okolje ALECA. Mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2011.

Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2012). Računalniški sistem ALECA za podporo konstruktivističnemu učenju. SIRikt 2012.

Ocepek, U., Bosnić, Z., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2013). Exploring the relation between learning style models and preferred multimedia types. Computers & Education, 69, 343-355.

Ocepek, U., Rugelj, J., & Bosnić, Z. (2015). Improving matrix factorization recommendations for examples in cold start. Expert Systems With Applications, 42(19), 6784-6794.

Ocepek, U. (2015). Model adaptivnega sistema za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju : doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko.

Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., Rugelj, J., & Bosnić, Z. (2016). Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju – ALECA. Andragoška Sponznanja: The Andragogic Perspectives, 22(1), 99-111.

Pretekle delovne izkušnje

2005-2008 – Trojka, revija zasavskih dijakov in študentov: grafični urednik in oblikovalec (študentsko delo)

2009-2010 – Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: demonstrator pri predmetu Geometrija na oddelku za matematiko in računalništvo – vodenje in urejanje seminarskih nalog, priprava in oblikovanje profesorjevega gradiva v LaTEXu (študentsko delo)

december 2010: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje – enomesečno nadomeščanje profesorice matematike (študentsko delo)

Štipendije

2002-2010 – Zoisova štipendija

2010-2013 – Evropska štipendija: Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija