Priimek Globokar

S priimkom Globokar sem povezan preko prababice Marije Globokar po očetovi strani. Na žalost je nisem poznal, žal nimam nobene njene slike, a je dovolj, da ima oče na njo lepe spomine in z veseljem pripoveduje, kako sta večkrat obiskala sorodnike na Krki.

Priimek Globokar si deli 158 oseb in je na 2832. mestu pogostosti v Sloveniji. Največ Globokarjev živi v Osrednjeslovenski regiji, nato sledi Jugovzhodna statistična regija. Čeprav moje korenine Globokarjev izvirajo z Dolenjske, se priimek Globokar pojavi tudi v Zasavju, natančneje v Zagorju ob Savi – morda pa gre za daljne sorodnike.

Priimek Globokar po statističnih regijah (vir: https://www.stat.si/)

O nastanku priimka Globokar [1]

vir Zupančevega zapisa: Anton Globokar.

Blizu vasi je zemeljska globel, kjer izvira močan potok, ki ima zaradi globeli, v kateri izvira  ime Globočec (danes zalaga s svojo vodo del Suhe krajine, ko ga elektrika dviga visoko v  rezervoar pri Kamen vrhu). Radi te globeli je okolica dobila ime Globoko, kakor vas Jama, ki je dobila ime po neki jami. Ta kraj in Drašča vas in morda vse žužemberško gospostvo je bilo v 12. stoletju last istrskih grofov Schwarzenburg. /…/ Globoko se že takrat imenuje vas (Globockdorf).  Bilo pa je še najbrže dvor, kakor Studeno. Dvor je nastal tako, da je dal grof izžgati gozd in napraviti njive. Postavil je upravitelja in mu poslal hlapce in dekle. /…/  Upravitelj dvora na Globokem se je imenoval Globokar (torej prvi naš prednik s priimkom Globokar) in dvor sam Globoko. /…/ Cerkev in samostani so bili nasprotniki “dvorov”, ker so hlapci in dekle živeli neporočeni. /…/ Samostan je sicer Globoko kmalu zamenjal za kakšno drugo vas v bližini, a Globokar je ostal svobodnjak do leta 1848 (zemljiška odveza). Ni delal tlake, ni plačeval najemnine, pač pa je dajal desetino in smel nositi orožje in moral iti v vojsko, kar drugim ni bilo treba. Hišni priimek pri Globokarju je bil “Jeras”, kar je morda nastalo iz Frajsas, to je svobodnjak. Globoko ima starejše arhivalne podatke kakor Žužemberk in celo Ljubljana.

Glede na zgornji zapis lahko sklepamo, da je priimek dolenjskih Globokarjev neposredno povezan z naseljem Globoko, ki ima dolgo zgodovino. Neverjetno, kaj človek vse izve o sebi in svojih prednikih. Če se ne bi lotil rodoslovja, ne bi nikoli vedel, da je del moje veje užival vlogo svobodnjaka. Prava redkost. Spodaj si lahko pogledate popis moje linije Globokarjev vse do Janeza Globokarja, mojega 8xpradedka.

Moja direktna linija vse do 8x-pradedka Janeza Globokarja, pretežni del linije je popisal g. Anton Globokar.

Tudi tokrat sem izdelal zastavo in grb. Idejo za grb sem našel v pomenu priimka, živeti na Globokem, meč na sredini pa je v spomin na moje prednike, ki so bili svobodnjakarji. Na spodnji sliki pa lahko tudi vidite priimke potomcev Janeza Globokarja – pri popisu prednikov je imel ključno vlogo g. Anton Globokar, moj 4. prastric.

Levo: predlog zastave in grba za priimek Globokar (©uocepek.si); desno: do sedaj popisani priimki potomcev Janeza Globokarja (vir podatkov: Anton Globokar).

Zagotovo se morda komu poraja vprašanje, ali svetovno znani slovenski pozavnist, skladatelj in dirigent Vinko Globokar sodi v mojo linijo Globokarjev. Res je, sva v daljnem sorodu in sva oba potomca mojega 8xpradedka. Gospod Vinko Globokar je moj 6. stric.

Vinko Globokar – Kaleidoskop im Nebel

Ob pogovoru z g. Antonom Globokarjem pa sem tudi izvedel, da med Globokarjeve potomce sodi tudi žal že pokojni slovenski alpinist in gorski reševalec Tomaž Humar, ki je moj 6. bratranec – njegova mati se je pisala Globokar. Naj počiva v miru in osvaja nebesne vrhove!

Prispevek v oddaji Šport in čas.

Kaj pa vi znate povedati o svojih prednikih?

Literatura:
[1] Zupanc, Alojz (1960), Kladivo ob Krki.