Priimek Štrajhar

Nadaljujem serijo prispevkov o predniških priimkih. Tokrat je na vrsti materin priimek Štrajhar.

Priimek Štrajhar si deli 185 oseb in je na 2357. mestu pogostosti v Sloveniji glede na Statistični urad RS. Iz podatkov je razvidno, da je pretežni delež Štrajharjev v osrednjeslovenski statistični regiji. Sledita ji Savinjska in Zasavje. Presenetljivo?

Priimek Štrajhar po statističnih regijah (vir: https://www.stat.si/)

Poglejmo najprej, kaj najdemo o izvoru priimka Štrajhar. Če pogledamo besedo štrajhar, bomo našli v Slovarju bovškega govora [1], da gre za brusilo, okroglo namagneteno pripravo za brušenje nožev. Po drugi strani pa priimek deluje zelo germanski. Če pogledamo prve zapise mojih prednikov, bomo našli zapise povsem enake nemški različici priimka Streicher.

Mesar (Borovlje)
Moj šocöj je flajškar,
Ma birteh in štrajhar
Hre po talete,
Pa lubi daklete.

Narodne pesni koroških Slovencev [4]

Nemška različica priimka Streicher naj bi imela več različic teorij o izvoru priimka. Prva teorija pravi, da naj bi priimek prišel iz naselja Streek blizu Odenwalda, in sicer s poimenovanjem prebivalcev omenjenega naselja. Druga različica pa pravi naj bi priimek izviral iz poklica, in sicer iz srednjenemške besede »stricher« – preizkuševalec [2]. Spet tretja teorija pravi, da naj bi priimek izhajal iz stare angleške besede “stracian”, ki naj bi pomenila napadalec [3]. Glede na DNK starega očeta, bi lahko sklepali, da bi priimek res lahko imel germanski izvor, saj je analiza DNK pokazala precejšnje ujemanje z germansko etnično skupino.

Zelo sem vesel in ponosen, da je stari oče opravil analizo DNK. Tako smo tudi s pomočjo njegovih rezultatov marsikaj odkrili. Med drugim tudi, da sem njegov biološki vnuk – šala. Ata (tako ga kličem) je na “mojo ugotovitev” rekel, da v to ni nikoli podvomil. Ata je vedno za hece. Spodaj vidite popisano moško linijo starega očeta vse do Gašperja Štrajharja, povezanega na njegovo haploskupino R-CTS1211.

Moja direktna linija vse do Gašperja Štrajharja.

Če pogledate rojstne kraje mojih prednikov, boste videli, da skupaj s predniki pokrivam vse statistične regije, v katerih se pojavi največ posameznikov s priimkom Štrajhar. Morda pa gre za eno veliko žlahto. Če pogledamo, kateri vsi priimki se pojavijo med potomci Gašperja Štrajharja, poročenega s Katarino Felicijan, vidimo, da po številu izstopajo: Štrajhar, Drolc, Petek, Senčar in Dečman.

Levo: predlog zastave in grba za priimek Štrajhar (©uocepek.si); desno: do sedaj popisani priimki potomcev Gašperja Štrajharja.

Seveda sem tudi tokrat grafično oblikoval predlog grba in zastave. Idejo za grb sem črpal in nemškega grba za priimek Streicher ter ga moderniziral. Zastava pa je sestavljena iz pripadajočih heraldičnih barv grba.

Grb družine Streicher iz 17. stoletja kot del zbirke štajerske heraldike [5].

Čar rodoslovnega preiskovanja in raziskovanja je tudi v odkrivanju različnega materiala. Ko sem preiskoval zgodbo o Antoniji Štrajhar, sem naletel tudi na 4. bratranca Miho Drolca, ki je med sorodniki imel shranjeno sliko, na kateri ni prepoznal nikogar. Sam pa sem takoj prepoznal mojo prababico, ki sem jo imel čast poznati. Ker pa imam kar dober vizualni spomin, sem tudi preko drugih slik prepoznal pradedka.

Otroci Blaža Štrajharja in Marije Mežnar z njihovimi partnerji. Na stolu na sredini je moja praprababica Marija Mežnar. Moj pradedek Anton Štrajhar je prvi z leve v zadnji vrsti, moja prababica Frančiška (roj. Vran, kasneje Lebar, por. Štrajhar) pa je druga z leve v drugi vrsti. Vir: Miha Drolc.

Neprecenljivo je videti svoje prednike in njihove sorojence. Vesel sem, da sem z veliko najdbo našel sliko moje praprababice Marije Mežnar. Škoda pa, ker ni na sliki še njenega moža, mojega prapradedka Blaža Štrajharja. Kot član Slovenskega rodoslovnega društva se udeležujem (video)srečanj. Tako sem se od starost rodoslovja marsikaj naučil. Med drugim sem dobil idejo, da bi šel na lov nad podpisi svoje prednikov. Čeprav se zdi samoumevno, da se bo zagotovo kje našel kakšne podpis, temu ni tako. Glede na to, da so predniki Slovencev večinoma kmetje, na žalost večina njih ni znala brati in pisati, zato so se podpisovali z znakom x.

Pregledal sem vse matične knjige na Vranskem, a običajno se je prapradedek Blaž Štrajhar vedno znova in znova podpisal z x-om. Ampak kot boter dveh krščencev pa se je dvakrat le potrudil in se podpisal. Zelo hvaležen! Seveda sem iskal tudi podpis praprababice Marije Mežnar, vendar sem bil pri tem neuspešen.

Podpis prapradedka Blaža Štrajharja iz leta 1912 [6].

Kaj pa vi znate povedati o svojih prednikih?

Literatura:
[1] Ivančič Kutin, Barbara. Slovar bovškega govora, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.
[2] House of Names, https://www.houseofnames.com/streicher-family-crest, dostop 12. 4. 2021.
[3] 4Creasts, http://www.4crests.com/streicher-coat-of-arms.html, dostop 12. 4. 2021.
[4] Scheinigg, J. (1889). Narodne pesni koroških Slovencev (zbral in na svetlo dal J . S.).
[5] Wappenbuch, Authentic 17th Century German Coats of Arms, http://www.wappenbuch.com/index.htm, dostop 12. 4. 2021.
[6] Krstna knjiga Vransko 1906-1915, Nadškofijski arhiv Maribor, dostop 12. 4. 2021.