CV

dr. Uroš Ocepek [1987]

Formalna izobraževanja

2006 – gimnazijski maturant: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

2010 – profesor matematike in računalništva: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Diplomsko delo: Izobraževalne računalniške igre

2015 – doktor znanosti iz računalništva in informatike: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko. Doktorska disertacija: Model adaptivnega sistema za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju

Aktualna zaposlitev

od septembra 2013 – Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje – učitelj strokovnih modulov na programu Tehnik računalništva.

Aktualno

od 2019 – predsednik Državne predmetne komisije za računalništvo za poklicno maturo [Državni izpitni center – RIC]

od 2019 – član skupine RINOS2, strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo [Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport]

od 2018 – docent Univerze v Mariboru, Fakultete za varnostne vede

od 2015 – konferenca TRiii: član programskega odbora in eden izmed idejnih vodij/snovalcev konference TRiii konferenca o inovativnosti v tehniškem izobraževanju [STPŠ Trbovlje]

od 2016 – ComLab: mentor in eden izmed idejnih vodij dijaške razvojne računalniške skupine [STPŠ Trbovlje]

od 2018 – Družinsko drevo Občine Zagorje ob Savi: glavni razvijalec in soavtor prvega slovenskega občinskega družinskega drevesa, ki je imelo do leta 2021 že 240 000 vnešenih posameznikov [skupaj z Nado Brezovar]: povezava.

od 2021 – Prenova izobraževalnih programov Računalnikar (SPI), Tehnik računalništva (SSI in PTI); Center RS za poklicno izobraževanje: skupaj s svetovalcem Davorinom Majkusom sem koordinator in član skupine učiteljev, ki prenavljamo izobr. programa.

od 2021 – Projekt BlendVET / KIPSI – Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju –  pod vodstvom Centra RS za poklicno izobraževanje: mednarodni projekt Islandije, Norveške in Slovenije – koordiniram delovni paket WP2.3 (izdelava e-gradiv) in sem koordinator projekta na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje

od 2022 – član Ekspertne skupine za izvedbo reforme na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,  [Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport]

Karierni dosežki in uspehi

2015 –  srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo tRSiCa (prejel skupaj z dijakom Amonom Stopinškom).

2015 – Priznanje šole za šol. leto 2014-2015: priznanje šole za odlično delo in doprinos k ugledu šole.

2016 –  bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo Konferenca TRiii  –  konferenca o inovativnosti v tehniškem izobraževanju (prejel skupaj z ravnateljico Marjetko Bizjak).

2017 – zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Zasavje, za inovacijo Osebnostni vzorci PRST.

2019 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo Spletni virtualni učbenik o spolno prenosljivih boleznih.

2019 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo Družinsko drevo Zagorje.

2020 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo Uvajanje vsebin s področja umetne inteligence v srednješolsko izobraževanje.

2020 – zlato priznanje in uvrstitev na nacionalni izbor Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo BCI-slikar: slikanje z mislimi; Inštalacija z možganskim vmesnikom za slikanje z mislimi v sodelovanju s STPŠ Trbovlje in laboratorijem DDTLab, Mreže centrov raziskovalne umetnosti in kulture.

2020 – posebno priznanje za inovacijski izziv 2020 za sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo BCI-slikar: slikanje z mislimi; Inštalacija z možganskim vmesnikom za slikanje z mislimi v sodelovanju s STPŠ Trbovlje in laboratorijem DDTLab, Mreže centrov raziskovalne umetnosti in kulture.

2021 – bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo NeuroFly, letenje z mislimi v sodelovanju z laboratorijem DDTLab, Mreže centrov raziskovalne umetnosti in kulture in AformX.

2021 – bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo AR Lesarius, aplikacija za izkušnjo obogatene resničnosti v muzeju v sodelovanju z Društvom Trbovlje novomedijsko mesto in Mizarstvom Kos.

2021 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo AR Laibach, aplikacija z obogateno resničnostjo v sodelovanju s STPŠ Trbovlje, skupino Laibach in laboratorijem DDTLab, Mreže centrov raziskovalne umetnosti in kulture.

2021 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo Robotka Eva, robotka z identiteto in karakterjem v sodelovanju z laboratorijem DDTLab, Mreže centrov raziskovalne umetnosti in kulture.

2021 – srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Območne Zasavske gospodarske zbornice, za inovacijo Yaski, kreativna robotika in humanizacija tehnologij v sodelovanju s podjetjem Yaskawa Slovenija in laboratorijem DDTLab, Mreže centrov raziskovalne umetnosti in kulture.

2022 – predstavnik Slovenije za izbor Global Teacher Prize: AmCham Slovenia in iniciativa Učitelj sem! Učiteljica sem! je izbrala dr. Uroša Ocepka (Srednja tehniška in poklicna šola) med petimi superfinalisti, ki so sodelovali v izboru: Hedvika Lopatič (OŠ Brežice), Vera Granfol (OŠ Gornja Radgona), Nermin Bajramović (OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik) in Simon Purger (OŠ Polhov Gradec).

MENTORSTVO

20141. mesto v kategoriji študentskih in dijaških izobraževalnih videoposnetkov za dijaški film Horizont V  v okviru 9. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2015 – 2. mesto in zlato priznanje (Aleš Ravnikar) tekmovanje ACM Bober.

2015 – 3. mesto in zlato priznanje (Aleš Ravnikar) v programiranju  v okviru 10. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2015 – 5. mesto in srebrno priznanje (Amon Stopinšek) v programiranju  v okviru 10. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2016 – 1. mesto in zlato priznanje (Tomaž Martinčič) v programiranju  v okviru 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2017 1. mesto in zlato priznanje (Jernej Leskovšek) v programiranju  v okviru 12. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2017 – 5. mesto in srebrno priznanje (Miha Krajnc) v programiranju  v okviru 12. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2018 srebrno priznanje raziskovalna naloga: Spolnost, skrita pod posteljo(Aljana Smajlović, Žan Juvan, Timotej Robavs) – somentorstvo s Stano Kovač Hace in Suzano Mikelj

2019 – 4. mesto in srebrno priznanje (Miha Krajnc) v programiranju (II. težavnostna kategorija)  v okviru 14. tekmovanja ACM v znanju računalništva.

2020  zlato priznanje (Maj Šušteršič) tekmovanje ACM Bober.

Izdane knjige/učbeniki

 • Ocepek, U. (2018): 128 rešenih programerskih nalog.Vaje z rešitvami v jezikih C++ , C#, Java in Python ter z diagrami poteka. Pipinova knjiga, Dobrava.

Recenzentsko DELO

 • Recenzija predloga za učbenik: Vovk, J. (2016): Programiranje naprav. Založba Hart, Ljubljana.
 • Recenzija predloga za učbenik: Hvasti, A. (2017): Upravljanje s programirljivimi napravami, Pipinova knjiga, Dobrava
 • Recenzija predloga za učbenik: Šet, A. (2017): Vzdrževanje informacijske strojne opreme, Pipinova knjiga, Dobrava
 • Recenzija predloga za učbenik: Krebelj, P. in Perič Vučko, M. (2017): Računalniška omrežja, Pipinova knjiga, Dobrava
 • Recenzija predloga za učbenik: Krebelj, P. (2018): Vzdrževanje informacijske programske opreme, Pipinova knjiga, Dobrava
 • Recenzija predloga za učbenik: Šet, A. (2018): Informatika s tehniškim komuniciranjem, Založba i2 d. o. o., Ljubljana
 • Recenzija predloga za učbenik: Perič Vučko, M. (2019): Upravljanje z uporabniško programsko opremo, Pipinova knjiga, Dobrava
 • Recenzija predloga za učbenik: Albreht, J. (2020): Upravljanje s programirljivimi napravami 2, Pipinova knjiga, Dobrava
 • Recenzija predloga za učbenik: Horvat, S. (2020): Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij, Založba Pivec, Maribor

STROKOVNE/ZNANSTVENE OBJAVE

Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2011). Prilagodljivo učno okolje ALECA. Mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2011.

Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2012). Računalniški sistem ALECA za podporo konstruktivističnemu učenju. SIRikt 2012.

Ocepek, U., Bosnić, Z., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2013). Exploring the relation between learning style models and preferred multimedia types. Computers & Education, 69, 343-355.

Ocepek, U., Rugelj, J., & Bosnić, Z. (2015). Improving matrix factorization recommendations for examples in cold start. Expert Systems With Applications, 42(19), 6784-6794.

Ocepek, U. (2015). Model adaptivnega sistema za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju : doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko.

Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., Rugelj, J., & Bosnić, Z. (2016). Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju – ALECA. Andragoška Sponznanja: The Andragogic Perspectives, 22(1), 99-111.

Ocepek, U. (2019). Moji zagorski sorodniki – alternativni način rodoslovnega raziskovanja. Drevesa – Časopis slovenskega rodoslovnega društva, 70(42).

Pretekli projekti

December 2020 – AR pravljična dežela

od 2019 – Portal PriRod – pripomočki za rodoslovje: idejni vodja in razvijalec portala PriRod, ki vsebuje različna orodja za delo v rodoslovju [skupaj z Vlasto Knapič in drugimi]: povezava.

od 2020 – Portal Genes – pripomočki za genetsko rodoslovje: idejni vodja in razvijalec portala Genes, ki vsebuje različna orodja za delo v rodoslovju [skupaj z Vlasto Knapič in drugimi]: povezava.

od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2019 član skupine za sestavo pol 2. izpitnega predmeta na poklicni maturi – računalništvo [Center za poklicno izobraževanje]

od 2014 – PRST-patterns: vodja in razvijalec,  Inovacijski projekt. [Zavod Republike Slovenije za šolstvo]

od 1. 9. 2017 do 1. 9. 2019 – ComLab TV: mentor in idejni vodja skupine za produkcijo video vsebin na YouTube kanal ComLab TV:  [STPŠ Trbovlje]

2005-2008 – Trojka, revija zasavskih dijakov in študentov: grafični urednik in oblikovalec (študentsko delo)

2009-2010 – Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: demonstrator pri predmetu Geometrija na oddelku za matematiko in računalništvo – vodenje in urejanje seminarskih nalog, priprava in oblikovanje profesorjevega gradiva v LaTEXu (študentsko delo)

december 2010: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje – enomesečno nadomeščanje profesorice matematike (študentsko delo)

Seminarji, konference, okrogle mize, kjer sem imel aktivno vlogo

 1. Mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2011: Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2011). Prilagodljivo učno okolje ALECA. Mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2011.
 2. Mednarodna konferenca SIRikt: Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2012). Računalniški sistem ALECA za podporo konstruktivističnemu učenju. SIRikt 2012.
 3. Mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2013: Ocepek, U., Nančovska Šerbec, I., & Rugelj, J. (2013). Uporaba večciljnih regresijskih dreves za priporočanje multimedijskih učnih gradiv. Mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2013.
 4. 1. konferenca TRiii o inovativnosti v tehniškem izobraževanju – prispevku k tehnološkemu razvoju: Ocepek, Uroš (2015). Orodje za zaznavanje dijakovih učnih karakteristik in preferenc.
 5. Center RS za poklicno izobraževanje, 2015: Sodelovanje pri izvajanju programa Izobraževanje v mrežah CPI ŠS, Računalništvo – izvedel sem predavanje Analiza nalog za 2. predmet PM Računalništvo
  profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju – Tehnik računalništva, Modul 3 v okviru Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
 6. Mednarodna konferenca SIRikt: Ocepek, U. (2016). Učni in osebnostni vzorci PRST-patterns: spoznaj sebe in razumi druge. SIRikt 2016.
 7. 2. konferenca TRiii o inovativnosti v tehniškem izobraževanju – prispevku k tehnološkemu razvoju: Ocepek, Uroš (2016). Uporaba osebnostnih vzorcev PRST-patterns pri snovanju in realizaciji projektno vodenega dela.
 8. V. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2016: Upoštevanje učenčevih osebnostnih in učnih vzorcev pri oblikovanju inovativnega učnega okolja.
 9. Strokovno sodelovanje pri izvajanju študijskega programa Predmetno poučevanje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Za študente programa Profesor matematike in računalništva sem izvedel predavanje: Model adaptivnega sistema za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju.
 10. Center RS za poklicno izobraževanje, 2017: Sodelovanje pri izvajanju programa profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju – Tehnik računalništva, Modul 3 v okviru Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
 11. VI. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2017: Ko dijaki postanejo vodje projekta: razvoj aplikacije z razširjeno resničnostjo.
 12. Center RS za poklicno izobraževanje, 2018: Sodelovanje pri izvajanju programa profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju – Tehnik računalništva, Modul 3 v okviru Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
 13. Konferenca Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT: Ocepek, Uroš (2018). Izdelava in uporaba dijaških aplikacij, ki temeljijo na virtualni/obogateni resničnosti.
 14. Konferenca Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT: Kovač Hace, Stana in Ocepek, Uroš (2018). Spletno učno gradivo za učenje o spolno prenosljivih boleznih.
 15. 1. mednarodna konferenca Sem, vem, znam: Ocepek, Uroš (2019). Krepitev raziskovalnih veščin v sklopu spoznavanja področja strojnega učenja.
 16. Uvajanje eksterne izvedbe 2. predmeta poklicne mature Računalništvo, 2019 (Center RS za poklicno izobraževanje) – izvedba predavanja in vodenje delavnic.
 17. Elektriada 2019, Strokovna predavanja: izvedba predavanja Umetna inteligenca v programu Tehnik računalništva.
 18. Strokovni posvet Središča karierne orientacije zahod (SKOZ) 2019 – predstavitev dobre prakse z nadarjenimi dijaki.
 19. Aktivna udeležba (predstavnik šolstva) na okrogli mizi Zasavske gospodarske zbornice z naslovom: Na poti k uporabi umetne inteligence v sodobnih procesih (2019).
 20. Aktivna udeležba (predstavnik šolstva) na okrogli mizi Društva študentov psihologije Slovenije (DŠPS) v sklopu projekta Pedagoška sobota (2020), tema okrogle mize je bila: »pasti in priložnosti uporabe sodobnih tehnologij kot pripomočka pri poučevanju«.
 21. 5. znanstvena konferenca Pedagoškega inštituta, društva SLODRE in Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) z naslovom »RAZISKOVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU:
 22. Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«: Ocepek, Uroš (2020). Krepitev raziskovalnih veščin v sklopu spoznavanja področja strojnega učenja.
 23. Aktivna udeležba (predstavnik šolstva) na okrogli mizi Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru: Informacijska varnost – trenutno stanje, izzivi in rešitve (2021), predstavil sem tudi prispevek: Okvir digitalnih kompetenc za državljane.
 24. 6. konferenca TRiii o inovativnosti v tehniškem izobraževanju – prispevku k tehnološkemu razvoju: Ocepek, Uroš (2021). Agilni pristop k učenju in izdelava učnih gradiv z razširjeno/obogateno resničnostjo.
 25. 6. znanstvena konferenca Pedagoškega inštituta, društva SLODRE in Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) z naslovom »RAZISKOVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU: Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive«: Ocepek, Uroš (2021). Vpeljava agilnega pristopa k učenju kot alternativa izvajanja poučevanja na daljavo.
 26. 6. konferenca učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov – NAK 2021: Izzivi avtentičnosti v naravoslovnem izobraževanju: Ocepek, Uroš (2021). Agilni pristop izdelave učnih gradiv dijakov z obogateno resničnostjo.
 27. Aktivna udeležba (predstavnik šolstva) na posvetu “Posvet o problematiki pomanjkanja IKT strokovnjakov”, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (2022).

Štipendije

2002-2010 – Zoisova štipendija

2010-2013 – Evropska štipendija: Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija