Priimek Ocepek

Začel sem serijo prispevkov o priimkih, s katerimi sem sorodstveno povezan. Spodobi se in je pravično, da začnem s priimkom, ki mi je bil položen v zibelko.

Priimek Ocepek si deli 653 oseb in je na 381. mestu pogostosti v Sloveniji glede na Statistični urad RS. Kot zanimivost, priimek Ocepek je na 9. mestu pogostosti v Zasavju, ki ima tudi največji delež živečih Ocepkov v primerjavi z drugimi regijami.

Priimek Ocepek po statističnih regijah (vir: https://www.stat.si/)

Poglejmo najprej, kaj najdemo o izvoru priimka Ocepek. Priimek naj bi nastal iz starinskega občnega poimenovanja océpek.

océpek -pka m (ẹ̑) star. krepelce, krepelec: pobral je ocepek in ga vrgel za njim; zapodil ga je z ocepkom v roki / kot psovka ti ocepek, ti mevža

SSKJ [1]

Z vzdevkom ali priimkom Ocepek naj bi prvotno poimenovali suhega, koščenega, preklastega človeka. Hkrati pa, kot pravi SSKJ, se poimenovanje ocepek uporablja tudi kot psovka [1, 2]. Priimku Ocepek naj bi bil pomensko soroden priimek Krepel, ki naj bi nastal iz krepéla, ki je tako kot ocepek starinska sopomenka za občna poimenovanja krepelce, krepelec, krepelo [2].

ocẹ̑pək, -pka, m. der Knüttel, Cig., Jan., Erj. (Torb.); palice, ocepki, gorjače mu (oslu) plešejo po grbi, Vod. (Izb. sp.); zapoditi koga s polenom ali ocepkom v roci, Levst. (Zb. sp.).

PLETERŠNIK, Maks; Slovensko-nemški slovar [3]

Še ena možnost pa je, da bi se priimek lahko razvil iz “poklica”, ki so ga ljudje opravljali. Mnogi so se preživljali s tem, da so nabirali ocepke in jih drugim nato prodajali, da so si z njimi kurili ogenj.

Krpan je bil malo srdit, pa vendar jezo pogoltne in reče: “Kar se tiče Brdavsa, to ni igrača, kakor bi kdo z grma zapodil vrabca, ki se boji vsakega ocepka in kamna. Koliko junakov pa imate, da bi si upali nádenj?”

(F. Levstik – Martin Krpan)

Ocvirk [4] pravi, da je priimek Ocepek povezan s priselitvijo gorenjskih Romov oz. Sintov kot manjša skupnost Rajhardov na Gorenjskem že v 16. in 17. stoletju, ki jih omenjajo sodne listine iz 17. stoletja. Opravljali so kovaško in žebljarsko obrt, poznani pa so bili tudi kot odlični godbeniki.

»Ta ženska mi ni neznana,« je šepetal Lukež. »Skakavka je, Špela Ocepkova! V mojih mladih letih sem bil sam skakavec in takrat smo se pri plesu dostikrat do golega slekli.« Nato se je obrnil hlapec do starke pri košku, katera se ni dosti brigala za početje Špele Ocepkove, ker je bila očividno že navajena takih prizorov.

(I. Tavčar – Visoška Kronika)

Pisal sem že o genetskem izvoru mojega moškega direktnega prednika (povezava). Če so duhovniki zapisovali resnično stanje, imam direktno moško linijo povezano s priimkom Ocepek.

Moja direktna linija vse do Matije Ocepka

Avguštin Océpek je bil zakonski sin Jurja Océpka, poštenega kajžarja iz kozjega Verha. Imé Avguštin sicer ni navadno v naših krajih, v kozjeverskih kerstnih bukvah se ne najde v drugo in tudi naš junak bi ga ne bil dobil, ko bi si bili dali mati kaj dopovedati.

Erjavec, Fran – Avguštin Ocepek (1860)

Vrnimo se k mojim Ocepkom. Za ta članek sem pogledal potomce Matije in Agate Ocepek – mojih 7xprastaršev. Zanju na žalost nismo našli rojstnih zapisov. Je pa ga. Nada Brezovar našla zapis rojstva njunega sina Marka Ocepka, rojenega leta 1686 na Vačah. Spodaj si lahko pogledate, kateri vsi priimki se pojavijo med potomci Matije in Agate Ocepek. Kot zanimivost – v družinskem drevesu Zagorje ob Savi imamo zabeleženih njunih 990 potomcev s kar 151 različnimi priimki. Seveda prevladuje priimek Ocepek, nato pa sledijo Smrkolj, Majdič, Urankar, Juvančič, Pirec, Brvar, Drnovšek, Hribar, Knez, Pirc, Kralj in drugi.

Levo: predlog zastave in grba za priimek Ocepek (©uocepek.si); desno: do sedaj popisani priimki potomcev Matije Ocepka.

Verjetno ste opazili tudi predlog grba in zastave rodbine Ocepek. Brez skrbi – priimek Ocepek ni povezan z nobenim plemiškim prednikom. Seveda nisem strokovnjak s področja heraldike, čeprav sem pred oblikovanjem grba in zastave prebral nekaj smernic – povsem možno je, da sem zakrivil kakšno napako. Idejo za grb sem črpal iz grba za nemški priimek Knüttel, ki naj bi bil (glede na Pleteršnikov slovar) nemški prevod besede ocepek. Obdržal sem uporabljene barve ter idejo o krepelu. Zastava pa seveda temelji na heraldičnih barvah grba.

Še vedno čakam na prostovoljca, ki ima tudi popisano direktno moško linijo Ocepek in bi bil pripravljen narediti analizo y-DNK. V Zagorju sta namreč dve rodbini Ocepek: ena je vezana na Kolovrat, druga pa na Šentlambert. Glede na zgornji diagram je razvidno, da pripadam kolovraški rodbini. Morda pa bom našel prostovoljca in morda potrdimo ujemanje obeh rodbin s pomočjo y-kromosoma.

Kaj pa vi znate povedati o svojih prednikih?

Literatura:
[1] Slovar slovenskega knjižnega jezika, https://www.fran.si, dostop 6. 4. 2021.
[2] Keber, Janez (2012). Priimek Ocepek. Dnevnik, https://www.dnevnik.si/1042507120, dostop 6. 4. 2021.
[3] Pleteršnik, Maks. Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 6. 4. 2021.
[4] Ocvirk, Matej (2013). Romski priimki na Slovenskem, Rodoslovje in rodovniki, http://genealogysunita.blogspot.com/2013/05/matej-ocvirk-romski-priimki-na.html, dostop 6. 4. 2021.