Izvor N-krat pradedka Adama Ocepka

Če sem v prejšnjem prispevku pisal o izvoru moje N-krat prababice Eve V, potem se spodobi, da povem tudi zgodbo o Adamu Ocepku, ki je nekega dne spoznal svojo Evo X, ki po vsej verjetnosti ni ista oseba kot Eva V – kdo bi vedel.

V večkrat omenjenem prispevku Ali sem res v sorodu s Kopernikom in Mario Antonietto? sem predstavil tudi y-kromoskomsko analizo, ki temelji na dejstvu, da DNK kromosoma Y podeduje sin od očeta. Govorimo torej o očetovem haplotipu. Zato se lahko za analizo yDNA odločijo le moški, s tem pa lahko dobijo podatek, iz kje izvira moška-očetova linija. V mojem primeru, kje se je dogajala moja biblična zgodba z Adamom Ocepkom v glavni vlogi.

In kako lahko pomaga y-kromosomska analiza? Recimo, pokaže lahko, ali sem v sorodu z moškim, ki se piše Ocepek – seveda pod pogojem, da se je ves čas priimek prenašal z očeta na otroka. Če se je vmes prenesel z matere na otroka (primer zunajzakonski otroki), potem se je moj Adam nekoliko drugače pisal – kar pa verjetno ne bom nikoli odkril. Recimo, da imam tolažbo v rodoslovnih zapisih, saj imam popisane moške Ocepkove potomce približno do leta 1660 (zahvaljujoč projektu Družinsko drevo Zagorje). Vrnimo se nazaj na analizo.

Y-kromosomsko analizo sem opravil pri dveh ponudnikih, in sicer pri FamilyTree DNA (FTDNA) in pri 23andMe. V prejšnjem prispevku sem že omenil, da FTDNA priporoča Slovensko rodoslovno društvo.

V primeru FTDNA je analiza razodela, da očetova linija pripada haploskupini R-M269, ki je ena najštevilčnejših na področju Evrope – večji del na zahodnem delu Evrope (92 % jih živi v Wales-su, na Poljskem pa samo 22 % – glede na raziskave je odstotek podoben tudi v Sloveniji). Strokovnjaki ocenjujejo, da na področju Evrope živi 110 milijonov moških, ki pripadajo skupini R-M269. Pojavila pa naj bi se od 4000 do 10000 let nazaj – v času neolitske ekspanzije (vsaj tako pravi Wikipedia).

Firma 23andMe pa je šla še globje. Uvrstila me je v podskupino skupine R-M269, in sicer v haploskupino R-P297, ki je bila prepoznana šele leta 2008, tako da jo še raziskujejo in proučujejo.

Vsekakor pa lahko sklepamo naslednje – če si moški, se pišeš Ocepek in pripadaš ali R-M269 ali R-P297, potem lahko skoraj zagotovo trdiva, da sva v sorodu.

V mladosti sem večkrat naletel na vprašanje, ali sem v sorodu s tem ali z onim Ocepkom iz Zagorja. Vedno sem odgovoril nikalno, saj sem vedel, da je moj oče iz Hrastnika. Z rodoslovjem (slika spodaj) pa sem izvedel, da je moj najstarejši moški prednik 6-krat pradedek Matija Ocepek (cca. 1660) prihajal s področja Vač. Njegov vnuk Anton Ocepek (1764) pa se je priženil na Kolovrat. Antonov pravnuk Dominik Ocepek (1863) pa se je priženil na Sv. Katarino (Hrastnik).

Sedaj poznam odgovor, če sem s kom iz Zagorja v sorodu. Seveda sem in kar nekaj sorodnikov sedaj poznam, ki imamo skupne daljne prednike, ki izvirajo s področja Kolovrata. Seveda pa je še veliko Ocepkov iz Zagorja, s katerimi še rodoslovno nisem našel skupne korenine – lahko pa bi jo genetsko, če bi se še kdo odločil opraviti test.

S pisanjem prispevka pa sem se spomnil še na dva Ocepka, in sicer na Avguština Ocepka in Špelo Ocepek. Prvi je literarni junak istoimenske knjige Frana Erjavca, ki je še nisem prebral – pa bi jo že zaradi radovednosti moral. Druga pa je literarna junakinja Tavčarjeve Visoške kronike (dvakrat prebral). Mogoče pa sta moja daljna sorodnika v paralelnem literarnem svetu. Kaj pa ti lahko poveš o izvoru očetove linije?