Izvor moje N-krat prababice Eve V

Biblična zgodba o Adamu in Evi je vsem poznana in fraza, da vsi prihajamo iz Adama in Eve, je tudi bila že nič kolikokrat uporabljena. Ne bom se spuščal v teološke argumentacije biblične zgodbe, a s pomočjo mitohondrijske analize lahko izvemo, iz kje izvira naša mitohondrijska Eva.

V prispevku Ali sem res v sorodu s Kopernikom in Mario Antonietto? sem že predstavil mitohondrijsko analizo, ki temelji na dejstvu, da otrok od matere podeduje mitohondrijski DNKa. Govorimo o maternemu haplotipu, ki se deduje z matere na otroka – če je otrok ženskega spola, se potem mitohondrij deduje naprej, v nasprotnem primeru pa pride do slepe ulice. Drži, sem slepa ulica moje materne haploskupine.

Ena vodilnih firm, ki se ukvarja z DNK analizo in jo priporoča tudi Slovensko rodoslovno društvo, je Family Tree DNA. Tudi sam sem pri njih opravil analizo. Po tednih čakanja sem poleg avtosomne analize prejel še rezultate mitohondrijske analize, ki je razkrila, da pripadam haploskupini V. Slednja skupina je ena najmanjših haploskupin (glede na število pripadnikov) na področju Evrope. Teoretiki pravijo, da se je nekje 14000 let nazaj odcepila in se oblikovala na področju Bližjega vzhoda.

V že omenjenem prispevku sem omenil, da naj bi glede na opravljeno analizo isti haploskupini pripadal tudi bivši ameriški predsednik Benjamin Franklin, tako da si (teoretično gledano) deliva isto N-krat prababico Evo.

Seveda sem bil še bolj radoveden in s pomočjo dodatne analize odkril, da znotraj haploskupine V pripadam še manjši haploskupini V7a, ki jo imajo nekateri potomci slovanskih prednikov, ki so prišli na današnja ozemlja v času Indoevropskih migracij. Tako je potomka V7a (N-M)-krat prababice prišla na področje Slovenije. Skupina V7a pa se pojavi tudi na področju Skandinavije, Nemčije in Francije.

Verjetno se že sprašujete, kaj mi lahko podatek V7a pomaga. Seveda mi pomaga, in sicer pri iskanju sorodnikov in skupnih prednikov. In ja, lahko potrdim, da mi je podatek že pomagal najti potencialne sorodnike v Ameriki, ki izvirajo iz iste ženske linije. Tako pri njih, kakor pri meni se v ženski liniji pojavlja priimek Bele s področja Šmartnega ob Dreti. In tako jaz kot potencialna sorodnica (ki jo je našel Family Tree DNA) pripadava haploskupini V7a. Naključje?

Spodaj si lahko pogledate mojo materno linijo, ki predstavlja potomce V7a skupine. Zaenkrat poznam podatke o 4-krat prababici Doroteji Skok s Šmartnega ob Dreti. Raziskovanje pa se nadaljuje – rodoslovni “lov” na 5-krat prababico sledi.

Moje materna linija, ki pripada haploskupini V7a

Zanimivo bi bilo, če bi se še kak sorodnik (oz. sorodnica), ki ima neposredno enako žensko linijo odločil za mitohondrijsko analizo. Ne samo, da bi potrdila sorodstveno vez, glede na avtosomni test bi lahko predpostavila (v primeru, da najini predniki niso pretirano križno imeli potomce), kateri delček kromosoma nama je skupen in pripada ravno materni liniji.

In kaj je naslednji korak? V oktobru nameravam obiskati arhiv v Mariboru in ugotoviti, kako sta dve pripadnici priimka Bele (Ana in Barbara), ki sta si starostno narazen 30 let, v sorodu. Seveda bi lahko zadevo matematično predpostavili, ampak so lahko težave. Materno linijo težko pokažemo in dokažemo, ker se iz generacije v generacijo dekliški priimek nadomesti moževim, ki se prenese na hčerko. Lahko pa je hčerka zunajzakonska in nosi materin priimek. S tem je matematično-logična dedukcija nekoliko kompleksnejša.

V naslednjem prispevku bom predstavil izvor mojega N-krat pradedka Adama Ocepka. Seveda pa bom tudi napisal prispevek, ko bom razvozlal uganko o Ani in Barbari Bele s Šmartnega ob Dreti. Iz kje pa izvira vaša Eva?