S kom vse sem v sorodu

Verjetno pričakujete, da se bom v spodnjem prispevku pohvalil, s kom vse sem v sorodu, kajne? Ne, ne bom se hvalil, pa čeprav sem tako v bližnjem kakor tudi v daljnem sorodstvu s kar nekaj znanimi Zasavčani in tudi z znanimi posamezniki izven Zasavja.

Prispevek je namenjen osveščanju, s kolikimi različnimi ljudmi smo lahko v sorodu, pa se niti ne zavedamo. Že, če bi samo naštel priimke vseh mojih (do tega trenutka poznanih) neposrednih prednikov, bi bila številka preko 50. Če pa govorimo o daljnih sorodnikih (daljnih tetah/stricih, nečakinjah/nečakih, sestričnah/bratrancih), pa se številka priimkov eksponentno poveča.

Ker obstaja Družinsko drevo Zagorje ob Savi, lahko pogledam, kateri priimki se pojavijo, ko pregledujem dinamično drevo, ki ga aplikacija omogoča. Seveda preštevanje ni povsem točno, ker nimamo popisanih sodobnikov, a vseeno lahko dobim neko numerično oceno tudi za posameznike, ki so se rodili pred letom 1918. Spisal sem si priimke, preštel posameznike, ki pripadajo temu priimku in oblikoval besedni oblak (angl. Word Cloud). Prikazal sem le 50 najpogostejših priimkov – v resnici pa je zaenkrat popisanih »samo« 655 priimkov, ki se pojavijo med mojimi sorodniki. Če pa vas zanima številka posameznikov, pa je »nekoliko« večja – zaenkrat imamo popisanih 6203 posameznikov, s katerimi si delim vsaj nekaj skupnih prednikov. Seveda so v to številko vključeni vsi moji neposredni predniki. Če bi se še ljudje (mlajši od 100 let) odločili, da bi jih vnesli v drevo, bi se številka bistveno povečala. Pa ne samo zame – za vse, saj drevo predstavlja vsem veliko dediščino. Vrnimo se na mojo raziskavo. Omeniti moram, da sem pod drobnogled vzel priimke, katerih predstavnikov je vsaj 30.

Besedni oblak s priimki, katerim številčno pripada največ sorodnikov.

Če pogledamo zgornji oblak, vidimo, da izstopajo priimki Drnovšek, Vozelj, Zupan, Ocepek in Zupančič. Za občutek, v drevesu imamo 2565 Drnovškov, ampak le 262 med njimi je z menoj v sorodu. Kar pomeni, da nisem z vsemi zasavskimi Drnovški v sorodu. Zato sem število pojavitve priimkov delil s številom vseh popisanih posameznikov z istim priimkom, ki smo jih do sedaj vnesli v drevo. Tako sem dobil tehtane vrednosti in s tem lažje lociral verjetnosti sorodnosti.

Besedni oblak s priimki glede na stopnjo verjetnosti sorodnosti.

Zgornji oblak s »tehtanimi priimki« je ustreznejši – prikazanih je 50 priimkov glede na stopnjo verjetnosti. Od tega se verjetnosti sorodnosti gibljejo od 26 % (priimek Ivnik) do 83 % (priimka Motnikar in Štirn). TOP5 priimkov, ki izstopajo so: Motnikar, Štirn, Macerl, Humšek in Mikelj. Za občutek – v drevesu imamo popisanih 92 posameznikov s priimkom Macerl, od tega jih je 62 mojih sorodnikov. To pomeni, grobo rečeno, da je 67 % možnosti, da sva si z Zasavčanom s priimkom Macerl v sorodu. Kar je še bolj zanimivo, pri priimkoma Motnikar in Štirn je verjetnost 83 %, pa se priimka sploh ne pojavita pri mojih neposrednih prednikih. Pa tudi Macerl, Humšek in Mikelj ne.

Seveda je pomembno omeniti, da gre za rodoslovno analizo, ki temelji na predpostavki, da vse v matičnih knjigah drži. V kolikor se je kakšen duhovnik/zapisovalec v preteklosti (ne)namenoma zmotil, bi analiza pokazala malo drugačen vrstni red priimkov. Zato pa lahko sedaj z DNK analizami marsikaj potrdimo ali ovržemo. V prihodnjih prispevkih bom tudi objavil kakšno razrešeno uganko, ki smo jo s pomočjo DNK-ja in rodoslovnih zapisov (raz)rešili.

Kaj pa lahko vi poveste o priimkih, s katerimi ste v sorodu?