7 inovacij – 7 posebnih zgodb

Minilo je 5 let od moje prve podelitve inovacij Zasavja. Prve (inovacije) ne pozabiš nikoli, pravijo, ampak tudi preostalih 6 je zelo pomembnih in so del moje kariere/življenja. Če bi moral definirati ključne besede mojih 7 inovacij, bi bile: umetna inteligenca, inovativna učna okolja, družinsko drevo in slikanje z mislimi.

Pričelo se je z mojo prvo (in zaenkrat edino) mojo redno zaposlitvijo leta 2013. Spomnim se prvega razgovora za delovno mesto, na katerem se je začelo odlično sodelovanje med menoj in ravnateljico Marjetko Bizjak ter seveda posledično s šolo. Vesel in počaščen sem, da mi šola nudi dovolj prostora in, da so dijaki pripravljeni delati na projektih, da lahko moje ideje oživijo.

Slike s petih podelitev Inovacij Zasavja.

O prvih treh inovacijah sem že napisal v prispevku Zbirka je popolna: zgodba o treh inovacijah.

2015 – Spletno učno okolje tRSiCA Kakor sem že uvodoma povedal, je bilo leto 2015 usodno, ker sem prejel prvo (srebrno) priznanja na Inovacijah Zasavja. Občutek je bil veličasten, ker je bil soavtor inovacije dijak Amon Stopinšek. Posebno pa sem ponosen, da sem z njim ustvaril inovacijo, ki je temeljila na umetni inteligenci – drži, vsebine umetne inteligence sem vpeljeval že takrat. Res je, da je šlo za dijaško projektno delo, ampak za to je bilo potrebnega kar nekaj poguma. Saj veste, dijaki, ki so v obdobju odraščanja, so občutljivi na neuspehe in lahko bi tovrstni neuspeh zaznamoval življenjsko pot – a neuspeha ni bilo.

2016 – Konferenca TRiii (bronasto priznanje). Konferenca, ki je v trenutku nastala med pogovorom z ravnateljico. Velikokrat imava kakšne sestanke/pogovore in v trenutku se zgodi “Level Up” ter začnejo bruhati ideje. Intenzivni “brain storming”. Marsikatero uspešno viharjenje možganov sva tudi uresničila. Konferenca TRiii je doživela že pet izvedb – v naslednjem koledarskem letu bomo izvedli že šesto po vrsti.

2017 – Osebnostni vzorec PRST (zlato priznanje). Ni prva inovacija, je pa zlata. Na njo sem še posebno ponosen, ker ni prejela samo zlatega priznanja, ampak tudi dobila potrdilo (ZRSŠ), da je dosegla najvišjo (5.) stopnjo inovacije na področju šolstva. Aplikacijo na šoli še vedno uporabljamo (torej polnih 7 let – od prvih začetkov). Dijaki pa so še danes presenečeni, kako aplikacija s pomočjo AI prepozna njihove osebnostne, učne in kognitivne stile.

2019 – VR-spletni učbenik o spolno prenosljivih boleznih (srebrno priznanje). Pri tej inovaciji gre za odlično sodelovanje naše šole (STPŠ Trbovlje – sodelovala sta dijaka Žan Juvan in Timotej Robavs ter (takrat na naši šoli zaposlena) Suzana Mikelj) in Srednje šole Zagorje (dijakinja Aljana Smajlović in učiteljici Stana Kovač Hace in Jožica Jelen Jurič). Povezali smo znanje s področja medicine in računalništva. Nastal pa je prvi spletni učbenik, ki temelji na virtualni resničnosti. Poleg srebrnega priznanja na Inovacijah Zasavja, smo za inovacijo prejeli tudi srebrno priznanje na srečanju Mladih raziskovalcev Slovenije 2018.

2019 – Družinsko drevo občine Zagorje ob Savi (srebrno priznanje v sodelovanju z Nado Brezovar in Andrejem Klembasom). Moji začetki v rodoslovju so mi spremenili življenje. Ne samo, da sem bil soavtor prvega (spletnega) občinskega drevesa v Sloveniji, ampak s pomočjo rodoslovja sem našel veliko sorodnikov in našel/spoznal veliko družinskih zgodb. Do tega trenutka imam popisanih preko 7200 sorodnikov – torej ena velika žlahta. Več o tem pišem v prispevku S kom vse sem v sorodu.

2020 – Uvajanje vsebin umetne inteligence v srednješolsko izobraževanje (srebrno priznanje). Z umetno inteligenco sem se začel ukvarjati leta 2010, ko sem se vpisal na doktorski študij Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Že moje drugo leto na STPŠ Trbovlje sem začel delati na aplikaciji/inovaciji tRSiCa. Prav tako pa sem takrat razvil prototip za inovacijo PRST patterns. Kasneje pa je sledilo še oblikovanje strokovnega modula Uvod v umetno inteligenco, ki ga že 3. šolsko leto poučujem na STPŠ Trbovlje. Do tega trenutka smo prva in edina šola, ki dijakom predstavlja te vsebine. Verjetno se spomnite, ko sem pisal o uspešni napovedi, kdo bo zmagal Pesem Evrovizije 2019.

2020 – BCI-slikar: slikanje z mislimi (zlato priznanje, uvrstitev na nacionalni izbor). Inovacija (nastala je v soavtorstvu z dijakoma Maticem Bernotom in Jonom Tavčarjem ter raziskovalko dr. Mašo Jazbec), ki me je zagotovo zaznamovala in me predstavila novemu krogu ljudi. September 2019 je bil ključnega pomena, ko smo vmesnik BCI povezali z Yaskawino roko – nekaj novega in povsem drugačnega. Nista minila dve meseca in smo že imeli prototip slikarja, ki smo ga z veseljem predstavljali. Sedaj pa je aplikacija del stalnih razstav nekaterih institucij, laboratorijev. Predstavljen je bil že na festivalu ARS Electronica v Linzu, kmalu bo na festivalu Speculum Artium.